اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/20
کل خالص ارزش دارائی ها 13,670,195,080,899 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 17,269,941 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 17,269,941 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 17,393,026 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 791,560

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/12/11

مدیر صندوق:

سبدگردان اميد نهايت نگر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب

مدیر ثبت:

كارگزاري نهايت نگر

مدیران سرمایه گذاری:

امير صالحي ، حميدرضا ترحمي هرندي، سمانه دهقان منكابادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود