بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/29
کل خالص ارزش دارائی ها 129,563,543,759 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,535,549 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,535,549 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,558,712 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 84,376

صندوق سرمایه‌گذاری بانک خاورمیانه

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/12/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بورسيران

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگرآسيا

ضامن نقد شوندگی:

بانك خاورميانه

مدیر ثبت:

بانك خاورميانه

مدیران سرمایه گذاری:

امير صالحي ، احمد احمدآبادي، نرگس نبوي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها