بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/03
کل خالص ارزش دارائی ها 179,769,936,789 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,148,405 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,148,405 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,171,711 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 83,676

صندوق سرمایه‌گذاری بانک خاورمیانه

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/12/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بورسيران

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگرآسيا

ضامن نقد شوندگی:

بانك خاورميانه

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بورسيران

مدیران سرمایه گذاری:

امير صالحي ، احمد احمدآبادي، نرگس نبوي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها