بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/25
کل خالص ارزش دارائی ها 325,323,067,358 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,456,287 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,456,287 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,505,750 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 94,125

صندوق سرمایه‌گذاری بانک خاورمیانه

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/12/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بورسيران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بورسيران

مدیران سرمایه گذاری:

امير صالحي ، احمد احمدآبادي، نرگس نبوي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها